อาหารประจำชาติชนิดแรกที่แนะนำ คือ Quwurdaq คือ ปรุงด้วยเนื้อวัว หรือ เนื้อแกะ ทอดกับหัวหอม และเครื่องเทศ อาหารชนิดต่อมาที่ผู้คนนิยมมากที่สุดคือ Besbarmak ซึ่งประกอบจากเนื้อม้า หรือ เนื้อแกะที่ต้มสุก รับประทานคู่กับพาสต้าที่ต้มสุกแล้ว อาหารชนิดนี้ เรียกอีกอย่างว่า “อาหารห้านิ้ว” (Five Fingers) เนื่องจากต้องใช้นิ้วทั้ง ห้าในการรับประทานอาหารชนิดนี้

Food